ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์เอส กรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45
เลขที่ 23/23 ซอยธรรมสุธีร์ ถนนกรุงเทพ-ปทุม ตำบลบางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 098-856-9562
E-mail : trsbangkok@gmail.com
45bld.inspection@gmail.com
ส่งอีเมล์เพื่อติดต่อ
   
ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
หัวข้อเรื่่อง :
ข้อความ :