ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์เอส กรุงเทพ เปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบอาคาร 45

ราคาบริการตรวจสอบ  โปรโมชั่น  PROMOTION

ราคาพิเศษสุดๆๆๆๆๆๆๆๆ "เริ่มต้น"

อาคารชุดคอนโด อพาร์ทเม้นต์

 
พื้นที่ไม่เกิน  5000 ต.ร.ม.  ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  5000 – 10000 ม.  ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  เกิน 10000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม

อาคารสูง 23 ม. ขึ้นไป

พื้นที่ไม่เกิน  5000 ต.ร.ม.  ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  5000 – 10000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่ 10000 – 15000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  เกิน 15000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม

โรงงาน

พื้นที่  5000 – 10000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่ 10000 – 15000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  15000 – 25000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  25000 – 35000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  เกิน 35000  ม. ราคาติดต่อสอบถาม

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

พื้นที่  10000 – 15000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  15001 – 25000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  25001 – 35000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  35001 – 45000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  45001 – 60000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  60001 – 75000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  เกิน 75000 ม. ราคาติดต่อสอบถาม

ป้าย

พื้นที่  25 – 100 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  100 – 200 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่  200 – 300 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
พื้นที่   เกิน 300 ม. ราคาติดต่อสอบถาม
หมายเหตุ 
1. เป็นค่าบริการตรวจสอบ ประจำปี  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
2. รวมการจัดทำรายการผลการตรวจสอบอาคาร พร้อมลงนามรับรอง  จำนวน 3 ฉบับ
3. แผ่นดิจิทัลมอบให้  จำนวน  1  แผ่น
4. มอบเอกสารคำร้องขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารครบถ้วน 
สำหรับให้เจ้าของอาคารนำส่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น